måndag 3 oktober 2011

Miljardsatsning på Hemavan-TärnabyStorumans kommun blir delägare i ett nytt destinationsbolag i Hemavan-Tärnaby.

Bolaget ska satsa på att fördubbla turismen i området fram till 2020.
- Det här blir utvecklingsmotorn i regionen så naturligtvis känns det jättebra, säger Tomas Mörtsell (C), kommunalråd i Storuman, om gårdagens medgivande av kommunfullmäktige till delägarskap i destinationsbolaget.

Förarbetet till ett destinationsbolag har pågått sedan i våras. Då bildades en destinationsgrupp i Hemavan-Tärnaby med huvudsyfte att samordna destinationen och göra den mer lönsam. Arbetet kommer nu fortsätta med att bilda själva bolaget.

- En rimlig målsättning är att det är bildat före årsskiftet, säger Mörtsell.

Fördubbla turismen
I gruppen har förutom kommunen även flygplatsbolaget, utvecklingsbolaget, ortens PR-förening, Strömma fjäll och aktivitet, Region Västerbotten och länsstyrelsen ingått.

Destinationsgruppens egen övertygelse är att det går att fördubbla turismen, dess omsättning och lönsamhet fram till år 2020.

- Målet är att inneha 3 procent av marknaden. I dag står vi för 2,3 procent och når vi målet innebär det en fördubbling, säger Mörtsell.

För att det ska bli verklighet krävs en investeringsvolym på cirka 1,7 miljarder, varav 0,8 miljarder ligger i skidområde och nya bäddar.

Destinationsbolaget bildas för att kunna samordna resurserna. Bland annat ska bolaget ansvara för marknadsföring och försäljning av destinationen Hemavan-Tärnaby.

De största delägarna i bolaget blir Hemavan Tärnaby PR-förening, Strömma fjäll och aktivitet AB samt Storumans kommun, som går in med högst 30 procent ägarandel i bolaget via Storumans Kommunföretag AB. Hur stor del kommunen går in med beror på fördelningen mellan övriga ägare. Storumans Kommunföretag AB medges även att över tiden ändra ägarandelen inom ramen för den maximala ägarandelen i bolaget.

Tårtbitar
Majoriteten av den resterande delen ägs av "branschtårtbitar", det vill säga aktiebolag, där de största bolagen inom respektive bransch är delägare. Hemavan Tärnaby Airport AB ska också äga en andel av bolaget.

Även oppositionen i Storuman gav sitt medgivande till delägarskapet under kommunfullmäktiges sammanträde i går, på villkoret att tre tillägg skulle göras.

- Framför allt är det viktigt med en samsyn i området och att bolaget agerar som en aktör, säger oppositionsrådet Karin Malmfjord (S).

Source: http://www.vk.se/Article.jsp?article=480218

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar